Blog archief

Stichting dWW wendt batig saldo tijdelijk aan voor microfinanciering

Stichting de Wakkere Wakkie besluit een deel van haar batig saldo tijdelijk aan te wenden voor microfinanciering. Microkredieten worden verstrekt via Kiva. Op dit moment staat ongeveer EUR 4000 aan microkredieten uit. Telkens wanneer microkredieten worden terugbetaald, zal de Stichting beoordelen

Geplaatst in Wereldwijd